SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.
img/stroj.gif

SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.

Aktuálně

Profil firmy

Firma byla založena v roce 1992 současnými jednateli Ing. Drncem a Ing. Pospíšilem. Oba inženýři zakládali tuto společnost jako zkušení projektanti s dlouholetou praxí na pozicích hlavních projektantů v oboru dopravní stavby

K počátečním projektům, zpracovaným v rámci firmy patřily především rekonstrukce městských ulic. První zakázkou většího rozsahu byl projekt několika úseků silnice I/52 Mušov a R/52 Rajhrad - Pohořelice. Investorem této akce byl Silniční a investorský útvar Brno, předchůdce dnešního Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, se kterým firma dodnes spolupracuje na četných zakázkách.

V prvních letech působila firma jako ryze projekční kancelář s projektanty a konstruktéry v oboru dopravní stavby. S přibývajícím množstvím a rozsahem realizovaných zakázek došlo také k rozšiřování pracovního kolektivu. V roce 1994 přibyli specialisté v oboru vodohospodářské stavby. V roce 1997 došlo v důsledku velkého nárůstu zpracovaných zakázek i k rozšíření předmětu podikání o geodetické práce a automatizované zpracování dat a firma zaměstnává také po jednom specialistovi v těchto oborech.

V současné době pracuje ve firmě 15 pracovníků, z toho tři inženýři s autorizací v oboru dopravní a vodohospodářské stavby a jeden inženýr s průkazem o způsobilosti k výkonu funkce odpovědného geodeta a úředním oprávněním pro ověřování výsledků zeměměřičských činností.

Jednatelé firmy

Ing. Richard Pospíšil SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o cell+420607937481 *1950

autorizovaný inženýr ČKAIT1000306.

Vystudoval dopravní inženýrství na stavební fakultě VUT v Brně a v roce 1974 nastoupil do projekčního střediska Dopravních staveb v Brně kde působil v různých funkcích v oblasti projektové přípravy staveb až do r. 1991.Několik let působil jako externista na VUT a věnoval se i teoretickým prolémům v investiční výstavbě.

Ing. Rudolf Drnec SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o cell+420721218572 *1951

autorizovaný inženýr ČKAIT100031.

Po ukončení studia na VUT v Brně směr KD v roce 1975 nastoupil do projekčního střediska Dopravních staveb v Brně kde s přestávkami, kdy byl mateřskou firmou vyslán na práce do zahraničí, působil v různých funkcích v oblasti projektové přípravy staveb až do r. 1991.